1,5V kvikasilfurslaus basísk sink-mangan hnappaklefa